Vi tilbyder kostvejledning på klinikken fra den 1. august!

Et sundhedstilbud består som udgangspunkt af et 3 måneders træningsforløb hos os, der starter med en samtale med en fysioterapeut. Forløbet kan være af kortere og længere varighed, ligesom det naturligvis kan forlænges.

Borgeren har herefter mulighed for at komme i klinikken x antal gange pr. uge til træning på egen hånd.

Der vil også være mulighed for at indgå i klinikkens holdtræningstilbud, herunder

Såfremt dette skønnes relevant for borgeren. Dette vil altid skulle aftales med sagsbehandler.


Tilbuddet indeholder ikke 1:1 træninger eller briksbehandlinger. Såfremt dette ønskes, skal der laves særskilt aftale om dette.

Borgeren kan godt sideløbende modtage behandling på henvisning fra egen læge og/eller evt. via forsikring, dette vil i så fald være hos en anden fysioterapeut end fysioterapeuten tilknyttet via sundhedstilbuddet.

Sagsbehandler vil modtage midtvejsstatus og igen en status, når vi nærmer os afslutning med vores anbefalinger til, hvorvidt borgeren fortsat vil have gavn af et forløb. Herefter vil forløbet kunne forlænges.

bubble