Ditte Pode

21. april 2021

Holdtræning: MSC-UddannelsenMindfulnessAfspænding i Naturen  og Afspænding

1:1-Konsultationer: Mindfulness samt Smertecoaching og Mestring

Du er altid velkommen til at sende en uforpligtende mail med spørgsmål

Hos Ditte møder du en ildsjæl hvor det er svært at adskille arbejdet fra mennesket. Hun er højtuddannet, har efteruddannelser og mange års erfaring i at arbejde med mennesker der lever med KOMPLEKSE SMERTEPROBLEMATIKKER, STRESS og ANGST; Både den enkelte, men også interpersonelt i familielivet, forældreskab og parforhold. 

Hun har allerede hjulpet mange mennesker med blandt andet kroniske smerter, senfølger af hjernerystelse, stress, angst (herunder PTSD og kompleks PTSD), depression og autisme: Hun har et stort netværk og er ikke bleg for at sende dig videre hvis din problematik kan afhjælpes af andre som er mere specialiserede indenfor lige netop det som du har brug for.

Ditte har også efteruddannet sig i Mindfulness for børn og unge, en uddannelse der også har indholdt børne- og ungepsykologi. Derfor arbejder hun også med både børn, unge og forældre hvor praksis er tilpasset forskellige aldersgrupper. Samarbejdet centrerer sig eksempelvis om øget selvværd, selvtillid, mod og håndtering af pres og angst.

Hos Ditte får du: 

  • EMPOWERMENT: Viden og forståelse for biologiske mekanismer bag symptomer og hvordan de kan påvirkes med enkle ændringer i dagligdagen.
  • EMBODIMENT: At genoprette balancen i kroppens neurofysiologiske og hormonelle mekanismer via mestring, enkle redskaber og vaneændringer for derved at øge kognitivt og kropsligt funktionsniveau; Herunder at mindske og eliminere symptomer, øge energi og livsglæde, forbedre hukommelse, øge evnen til at skabe overblik, opnå bedre koncentrationsevne, bedre søvn, øget selvværd og meget mere.
  • SELF-EFFICACY: Bevidsthed om og tillid til egne evner, samt opnår øget livskvalitet, trods symptomer.

Hos Ditte kan du bestille tid til individuelle konsultationer eller familiekonsultationer i:

  • Mindfulness: Fuld fokus på individuelt tilrettelagt vejledning, samt dit eget mindfulnessprogram tilpasset dit behov og din hverdag.  
  • Mestring: Undervisning og vejledning i viden og redskaber til at mestre det der er relevant for dig.   

Du går altid hjem med redskaber du kan bruge med det samme.  

 

Baggrund:

Ditte har en lang videregående uddannelse fra Aarhus Universitet hvor hun har specialiseret sig i smerte i indlæring. Her har hun primært studeret hvordan verbal og non-verbal kommunikation stimulerer neurofysiologiske mekanismer til bedre helbred og trivsel. Hun har blandt andet studeret kommunikationen i mellem behandler og patient, samt skrevet speciale om hvordan mennesker i samme livssituation kan skabe et særligt indlæringsrum.

Hun har konstrueret et selvhjælpsprogram og manualer der bruges i selvhjælpsgrupper hos non-profit organisationen ABMSdanmark.dk, som hun grundlagde i 2017.

I klinikken underviser hun også ved MSC-uddannelsen, en certificeringsuddannelse som Mindfulness- & Smertecoach. Denne er for sundhedsprofessionelle (læger, fysioterapeuter, sygeplejersker) og private som bruger det de lærer i deres arbejde eller i privatlivet.