Ferielukket hver lørdag i juli måned!

Sundhedstilbud

Tilbuddets formål er at tilbyde borgere tilknyttet JobCenter Favrskov et sundhedstilbud i form af genoptræning/rehabilitering. Dette for at borgeren har bedst muligt udgangspunkt for at vende tilbage til arbejdet.


Formålet for den enkelte borger er individuelt - og afstemmes i samarbejde med fysioterapeut og sagsbehandler, fx. øge velvære eller kropsbevidsthed gennem træning.

Tilbuddet henvender sig til borgeren med en sag i JobCentret, fx. modtagere af sygedagpenge, kontanthjælp, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse og borgere godkendt i fleksjob.

Sundhedstilbuddet kan også tilbydes som et aktiveringstilbud med det formål at træne stabilt fremmøde.

For modtagere af integrationsydelse kan der være behov for hjælp til tolkning - dette aftales med sagsbehandler fra gang til gang.

bubble