Receptionen/telefonsvarer

Henvisningsforløb

Man henvises som udgangspunkt for 3 måneder af gangen. Forløbet kan naturligvis forlænges, ligesom det også kan afsluttes tidligere, såfremt der er gensidighed enighed om dette.

Undervejs vil der blive udarbejdet en kort 4 ugers evaluering til sagsbehandler i samarbejde med borgeren. 
Sagsbehandler vil blive inviteret til en 8 ugers evaluering med deltagelse af borger samt Ditte og Rune, hvor det besluttes, hvorvidt forløbet skal forlænges eller afsluttes efter de 12 uger.

For at anvende vores henvisningsskema - klik her

Skemaet er i word-format, kan udfyldes elektronisk og sendes via Sikker post på 

info@hinnerup-fys.dk eller via kommunens fagsystem (brev - send til samarbejdspart).

Venligst gør borgeren opmærksom på, at der bliver ringet fra et hemmeligt nummer.

bubble