Receptionen/telefonsvarer

Commotio-holdet er for borgere henvist fra Favrskov Kommune og foregår to gange ugentligt med to timers træning, pr. gang. Borgerne får:

  • Information og rådgivning (PCS, mestringsstrategier, mindfulness og metakognitiv terapi).
  • Superviseret fysisk træning v/ Fysioterapeut, Rune Gosmer
  • Mindfulness v/ Ditte Pode
  • Gruppeterapeutiske samtaler
  • Balancetræning
  • Teknikker til at stabilisere det centrale nervesystem (CNS)
  • Teknikker til stabilisering af neorokognitive funktioner (hukommelse, overblik, koncentration, den stresshormonelle balance)

 

I klinikken varetages forløbet af vores har to specialiserede behandlere, Rune Gosmer og Ditte Pode, med udgangspunkt i de nationale kliniske retningslinjer (NKR) for et behandlingsforløb af borgere med længerevarende symptomer efter hjernerystelse. 

Der samarbejdes tværfagligt om at genoptræne borgernes funktionsniveau både kognitivt og kropsligt med henblik på tilbagevenden på arbejdsmarkedet.

 

 

bubble